Research Direction more 
EU-China Relations 10-06
EU Foreign Policy 09-06
EU-US Relations 08-06
China-Germany Relations 07-06
European Integration 06-06
EU Politics 05-06
People more 
Prof. Dr. Wang Xueyu 10-06
Prof. Dr. Zhu Guichang 09-06
Prof. Dr. Song Quancheng 08-06
Dr. Li Jishi 07-06
Dr. Li Hong 06-06
Dr. Li Xinlei 05-06
Dr. Huang Dong 04-06

NEWS 更多 
English test English test English t 09-12
English test English test English t 09-12
English test English test English t 09-12
English test English test English t 09-12
English test English test English t 09-12
English test English test English t 09-12
Publications 更多 
English test English test Englis 09-12
English test English test Englis 09-12
English test English test Englis 09-12
English test English test Englis 09-12
English test English test Englis 09-12
Studies 更多 
Teaching and Research 10-06

Copyright © 山东大学欧洲研究中心和德国研究中心
地址:山东省济南市山大南路27号 山东大学中心校区邵逸夫科学馆202室  邮编:250100
电话:0531-88364984  Email:europe@sdu.edu.cn